homeฟิสิกส์ ม.๕
personperson_add
ฟิสิกส์ ม.๕

ผู้สอน
นางสาว ยุพดี คงเพชร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ ม.๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6716

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนฟิสิกส์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อศึกษาหาความรู้ล่วงหน้า ฝึกทำแบบฝึกหัด ตรวจสอบคะแนน และปรึกษาครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และตรวจสอบความเข้าใจ โดยสามารถติดต่อเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้อย่างทั่วถึง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)