เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฟิสิกส์ ม.๕

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนฟิสิกส์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อศึกษาหาความรู้ล่วงหน้า ฝึกทำแบบฝึกหัด ตรวจสอบคะแนน และปรึกษาครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และตรวจสอบความเข้าใจ โดยสามารถติดต่อเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส เป็นการเปิดโอกาสสู่การเรียนรู้อย่างทั่วถึง