ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน สายชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2565


ผู้สอน
นางสาว ปวัณรัตน์ ล่องแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน สายชั้นอนุบาล3 ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา
67196

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

ส่งแผนการสอนและบันทึกหลังสอน อนุบาล3 ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)