home2208725
person
2208725

ผู้สอน
Doctor Ratthathip Subruangthong
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
2208725

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6723

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เดิมบาง 12


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)