การงานอาชีพ ง22101 ม.2/8 ภาคเรียนที่ 1/65


ผู้สอน
นายครรชิต บุญปก
เข้าสู่ระบบเมื่อ 10 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพ ง22101 ม.2/8 ภาคเรียนที่ 1/65

รหัสวิชา
67260

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง22101

สถานศึกษา
ศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

การงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)