homeClass BA 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
person
Class BA 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาง เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Class BA 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6732

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนผ่านห้องเรียนแบบ Classstart ได้ตลอดเวลาค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)