ทลบ.ไฟฟ้า(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65


ผู้สอน
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทลบ.ไฟฟ้า(เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)65

รหัสวิชา
67327

รหัสวิชาของสถานศึกษา
22-4000-2301

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

คำอธิบายวิชา

สสสสว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)