homeห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖
person
ห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖

ผู้สอน
นาย อำนาจ ปรีดาผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6733

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)