homeห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖
personperson_add
ห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖

ผู้สอน
นาย อำนาจ ปรีดาผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนครูชาญ ป.๔-๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6733

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)