วิทยาการคำนวณ ม.5/3 ปี 1/65


ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาการคำนวณ ม.5/3 ปี 1/65

รหัสวิชา
67330

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว32102

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

วิทยาการคำนวณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books