คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [6734]

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการบริหารงาน