ครูศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล (ม.ปลาย)


ผู้สอน
ครู กศน.ตำบล/ศรช.
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ครูศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล (ม.ปลาย)

รหัสวิชา
67342

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาระดับ ม.ปลาย กศน.ตำบลเวียงใต้ ของครู ศักดิ์สิทธิ์ ชยาภรณ์มงคล โดยได้ทำการวิเคราะห์ความยากง่ายร่วมกับนักศึกษาและระดับความสนใจที่ต้องการเรียนของนักศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books