ค33101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6/3


ผู้สอน
นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ค33101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6/3

รหัสวิชา
67364

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ค33101

สถานศึกษา
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)