07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคฤดูร้อน


ผู้สอน
นาง น้อย จันทร์อำไพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคฤดูร้อน

Class ID
6740

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คำอธิบายวิชา

แจกในชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)