07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคฤดูร้อน
ผู้สอน

นาง น้อย จันทร์อำไพ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคฤดูร้อน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6740

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แจกในชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.