ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาหลักการคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) รอบบ่าย ปี 2556