homeปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)
person
ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)

ผู้สอน
นางสาว ธัญรดี ปัตตังเว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.2/2 คอมพิวเตอร์ ปี 2556 (วิชาการพัฒนาเว็บเพจฯ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6745

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)