วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/2 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/2 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
67483

รหัสวิชาของสถานศึกษา
-

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ และระบุลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ลักษณะของสารละลายที่พบในชีวิตประจำวัน อธิบายการทำงานของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร และความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการย่อยอาหารกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกาย จากหลักฐานที่ รวบรวมได้ อย่างกระตือรือร้น และทำงานร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับขั้นตอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)