วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/3 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ ป.6/3 ปีการศึกษา 2565 ครู-นักเรียน

รหัสวิชา
67492

รหัสวิชาของสถานศึกษา
-

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

คำอธิบายวิชา

วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)