homeห้องเรียนประวัติศาสตร์ไทย
person
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ไทย

ผู้สอน
นางสาว จีระนันท์ ศรีทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนประวัติศาสตร์ไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6751

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปัจจุบันคือผลจากอดีต และปัจจุบันก็จะเป็นทั้งอดีตและอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)