หลักการเลี้ยงสัตว์65 หมู่1


ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเลี้ยงสัตว์65 หมู่1

รหัสวิชา
67512

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5004102

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

หลักการเลี้ยงสัตว์ ว่าด้วยเรื่องของ พันธ์ อาหาร การจัดการ การตลาด และการสุขาภิบาลสัตว์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)