ภาษาอังกฤษสำหรับสัตวศาสตร์ 1/65


Teacher
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
Current sign in at about 1 hour ago

Title
ภาษาอังกฤษสำหรับสัตวศาสตร์ 1/65

Class ID
67514

Standard Class Code
5004380

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Description

วิธีการศึกษาการอ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาสัตวศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)