การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 1/65


ผู้สอน
อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 1/65

รหัสวิชา
67516

รหัสวิชาของสถานศึกษา
6000106

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 1/65


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)