รัตตัญญุศาสตร์

รัตตัญญุ ศาสตร์

สถาบันรัตตัญญุศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเข้าถึงในกฏเกณฑ์ พลัง ปฏิกริยา การเชื่อมประสาน แห่งปวงสรรพสิ่ง กาลเวลา สถานที่ และระบบสุริยะจักวาล