อาหารอาเซียน


ผู้สอน
Thanitnan Boonsrichana
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาหารอาเซียน

รหัสวิชา
67533

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5007454

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ลักษณะอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุง และเครื่องเทศของแต่ละประเทศในอาเซียน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแต่งและนำเสนอ และการเก็บรักษา Culture of food consumption, characteristics of foods, raw materials, ingredients, spices in ASEAN countries, principles and techniques of Asian cooking, decoration, presentation and preservation


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books