homeวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
person
วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6756

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนผังงาน วิเคราะห์ และการออกแบบขั้นตอนวิธี การทำงานโครงสร้างข้อมูล แถวลำดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียง การค้นหาข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)