homeวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
personperson_add
วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6756

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนผังงาน วิเคราะห์ และการออกแบบขั้นตอนวิธี การทำงานโครงสร้างข้อมูล แถวลำดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียง การค้นหาข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)