993-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1/2565


ผู้สอน
นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
993-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1/2565

รหัสวิชา
67569

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1/2565 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรหัส 63 จำนวน 61 คน อาจารย์นิเทศ 4 และอาจารย์ที่แหล่งฝึกละ 2 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)