ต้นทุน1หมู่850


Teacher
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
Current sign in at about 17 hours ago

Title
ต้นทุน1หมู่850

Class ID
67624

Standard Class Code
03760231

School
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Description

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)