ต้นทุน1หมู่850


Pengajar
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 5 jam ago

Keterangan
ต้นทุน1หมู่850

Nomor Identifikasi Kelas
67624

Kode Kelas
03760231

Sekolah
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Keterangan

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)