ต้นทุน1หมู่850


Pengajar
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 15 jam ago

Keterangan
ต้นทุน1หมู่850

Nomor Identifikasi Kelas
67624

Kode Kelas
03760231

Sekolah
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Keterangan

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)