เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รหัสวิชา
67634

รหัสวิชาของสถานศึกษา
50-210-020-102

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)