สุขศึกษา6/9


ผู้สอน
นาย อรรถชัย มุ่งประสพสุขี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา6/9

รหัสวิชา
67646

รหัสวิชาของสถานศึกษา
พ33101

สถานศึกษา
โรงเรียนปทุมวิไล

คำอธิบายวิชา

สุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)