จริยธรรมการพัฒนา


Teacher
นาย วันพิชิต ศรีสุข
Current sign in at about 1 year ago

Title
จริยธรรมการพัฒนา

Class ID
67658

Standard Class Code
428-483

School
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Description

หลักการ แนวคิด ทางจริยธรรมในการพัฒนาสังคมตามหลักศาสนา และหลักจริยธรรมสากล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books