จริยธรรมการพัฒนา


Pengajar
นาย วันพิชิต ศรีสุข
Waktu masuk saat ini pada sekitar 1 tahun ago

Keterangan
จริยธรรมการพัฒนา

Nomor Identifikasi Kelas
67658

Kode Kelas
428-483

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keterangan

หลักการ แนวคิด ทางจริยธรรมในการพัฒนาสังคมตามหลักศาสนา และหลักจริยธรรมสากล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books