93 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มเรียน 65024.073 รปศ


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
93 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า กลุ่มเรียน 65024.073 รปศ

รหัสวิชา
67664

รหัสวิชาของสถานศึกษา
GESC101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายวิชา

..


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)