พลังงานหมุนเวียน


ผู้สอน
Woranuch Jangsawang
เข้าสู่ระบบเมื่อ 11 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พลังงานหมุนเวียน

รหัสวิชา
67666

รหัสวิชาของสถานศึกษา
5683317

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายวิชา

ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงาานความร้อนมหาสมุทร รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปทรัพยากรพลังงานรูปแบบต่างๆเป็นพลังงานที่นำไปใช้ประโยชน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)