254276 Discrete Math (Lab) Sec2


Teacher
Sirinda Pisannoradej
Current sign in at 4 days ago

Title
254276 Discrete Math (Lab) Sec2

Class ID
67679

Standard Class Code
254276

School
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Description

ประกาศ!!!! น้องๆที่เรียน Discrete Math กับอาจารย์ประศาสตร์ ทั้ง Sec1 และ Sec 2

ห้องเรียนนี้เป็นส่วนของพี่ TA โดยส่วนของพี่จะมีคะแนนเก็บทั้งหมด 20% แบ่งเป็น 1. เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 5% 2. แบบฝึกหัด 10% 3. สอบย่อย 5% คะแนนในส่วนของพี่จะไปรวมกับอาจารย์อีกที อาจมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนน ตามดุลยพินิจ แต่จะพยายามช่วยน้องๆให้ได้มากที่สุด หากน้องๆมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านทางเฟส Ormm Sirinda หรือเบอร์ 097-326-2358 (ด่วนเท่านั้น!!)

** เนื้อหาพี่จะเน้นให้ทำโจทย์และหาโจทย์ข้อสอบเก่าๆมาให้ทำ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)