ป.6

ผู้สอน
สิริลักษณ์ อินทสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6769

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาการเรียนคอมพิวเตอร์ จะเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)