ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาการเรียนคอมพิวเตอร์ จะเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น