homeเอกวิจัย-เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
person
เอกวิจัย-เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เอกวิจัย-เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
677

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เครื่องมือการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)