96 วิชา โปรแกรมสำนักงานดิจิทัล กลุ่มเรียน 65081.121 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


Teacher
Aj.Renuka Kunchamnan
Current sign in at 11 days ago

Title
96 วิชา โปรแกรมสำนักงานดิจิทัล กลุ่มเรียน 65081.121 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Class ID
67705

Standard Class Code
MBI0404

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Description

หลักการและฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมสำนักงานดิจิทัลการสร้างเอกสาร การจัดทำข้อมูล ตารางข้อมูล การออกแบบกราฟ ฟังก์ชันการเงิน และสูตรคำนวณขั้นสูง ด้วยโปรแกรม สเปรดชีท การสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้านธุรกิจให้น่าสนใจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในรูปแบบออนไลน์และนำมาประยุกต์ใช้งานในสำนักงาน และการรักษาความปลอดภัยสำหรับเอกสารในโปรแกรมสำนักงานดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมสำนักงานดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books