homeClass 352721 Agricultural Extension and Rural Development
person
Class 352721 Agricultural Extension and Rural Development

ผู้สอน
Associate Professor Dr. Suraphol Sreshthaputra
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Class 352721 Agricultural Extension and Rural Development

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6772

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนวิชา AET 352721 Agricultural Extension and Rural Development 3 (3/3-0/0) หน่วยกิต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)