homeภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
person
ภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
อรุณี สายคง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6773

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2556  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)