homeAndroid เบื้องต้น
person
Android เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย วิทยา พันดวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Android เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6778

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนการติดตั้งเครื่องมือ และการพัฒนา Apps บน Android เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)