homeAndroid เบื้องต้น
personperson_add
Android เบื้องต้น

ผู้สอน
person
นาย วิทยา พันดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Android เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6778

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนการติดตั้งเครื่องมือ และการพัฒนา Apps บน Android เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)