การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)


ผู้สอน
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)

รหัสวิชา
67787

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PA52302

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

การประเมินผลโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books