การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)


Teacher
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
Current sign in at 1 day ago

Title
การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)

Class ID
67787

Standard Class Code
PA52302

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Description

การประเมินผลโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)