การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)


Pengajar
นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
Waktu masuk saat ini pada 1 hari ago

Keterangan
การประเมินผลโครงการ 1/65 (พิเศษ)

Nomor Identifikasi Kelas
67787

Kode Kelas
PA52302

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Keterangan

การประเมินผลโครงการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)