การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ อังคาร 1-4 IT401 เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.02 เทอม 1-65


ผู้สอน
ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ อังคาร 1-4 IT401 เทคโน-ธุรกิจ/63 ก.02 เทอม 1-65

รหัสวิชา
67812

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ITM340

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจแนวคิดการออกแบบและการจัดการระบบเครือข่าย การสื่อสารด้วยโปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลแบบจำลองโอเอสไอ โทโพโลยีและมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณและสื่อไร้สาย ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงทางเครือข่ายภายในองค์กรธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)