การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 17 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

รหัสวิชา
67859

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BUSI 351

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ศึกษาผลกระทบของธุรกิจ กับการเปิดเสรีการบริการโลจิสติกส์ของไทยและอาเซียน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books