homeการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
personperson_add
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ผู้สอน
person
นาย คมกริช ซ้อนบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6786

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สาระเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)