homeอ32101ภาษาอังกฤษ3
person
อ32101ภาษาอังกฤษ3

ผู้สอน
นิตยา โมกขเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ32101ภาษาอังกฤษ3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6787

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)