homeทดสอบก่อนเรียน
person
ทดสอบก่อนเรียน

ผู้สอน
นางสาว ขวัญชนก แก้วสี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทดสอบก่อนเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
679

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

smiley


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)