homeประถมศึกษาปีที่ 4
person
ประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
ทรรศยา เทพสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6792

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 และห้อง 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)