ผู้สอน
นาย สันตวัฒน์ แย้มเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ศิลปะวิจารณ์แนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6794

สถานศึกษา

โรงเรียนคงคาราม


คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานศิลปะวิจารณ์แนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา