homeง 32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
person
ง 32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6797

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง 32101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เป็นรายวิชาพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)